khi làn sóng Covid thứ nhất đi qua và làn sóng thứ 2 ảnh hưởng, công việc của phiên dịch viên cũng bị tác động rõ rệt. Và sở hữu sự chuyển dịch từ việc thông ngôn trực tiếp sang thông dịch từ xa. Trong quá trình chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, sở hữu 1 số thông dịch viên đã hỏi hàng ngũ Dự án của bên mình: “Chị ơi, lúc thông dịch tại những vùng có nguy cơ hoặc tại những khu vực đã có người nhiễm covid và được phương pháp thức ly thì em với được phụ cấp chống dịch Covid-19 hay ko?” Về vấn đề này, mình xin giải đáp Cả nhà như sau: theo Khoản 4c Điều một quyết nghị 37/NQ-CP năm 2020, nhà nước quy định chế độ phụ cấp chống dịch mức 150.000 đồng/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, đối mang những đối tượng sau: - Thứ nhất là Người thực hành nhiệm vụ nhưng ko phải là người mang chuyên môn y tế tại cơ sở vật chất vật chất cách thức ly quy tụ. Và mức trợ cấp này ko áp dụng đối sở hữu hình thức bí quyết thức ly tại nhà, nơi đang ký lâm thời trú, khách sạn, resort, công ty. - Thứ hai là các người tham gia cưỡng chế cách ly y tế đối với trường hợp phải áp dụng giải pháp phương pháp ly nhưng không chấp hành giải pháp bí quyết ly y tế. - Thứ 3 là người thông ngôn, đội cấp cứu 115, kíp vận tải người bị bí quyết ly… tương tự, Chiếu theo quy định trên, người thông dịch sẽ thừa hưởng chế độ phụ cấp chống dịch ở mức 150.000 đồng/ngày khi phải thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực phương pháp thức ly hoặc những khu vực với nguy cơ lây nhiễm cao hoặc lúc phải xúc tiếp mang người sở hữu nguy cơ truyền nhiễm.dich thuat van tin