Download file định mức xây dựng 1777 1778

Thông tin văn bản số: 1777/BXD-VP
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 1777/BXD-VP
Ngày ban hành 16/08/2007
Hình thức văn bản Định mức
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng Đinh Tiến Dũng Thứ trưởng
Lĩnh vực Đường bộ
Chuyên ngành Quản lý chi phí ĐTXD
Tệp đính kèm
Ghi chú Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt hệ thống điện trong công trình; ống và ;phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm
Các nội dung sau đây của Văn Bản đã bị sửa đổi:
- Nội dung tại chương này được sửa đổi, bổ sung tại gạch đầu dàng thứ nhất Mục 2 Phần Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng Quyết định 1173/QĐ-BXD năm 2012
Click vào đây để xem nội dung:


- Phần Lắp đặt đã được công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng sửa đổi và bổ sung vào 2 chương.
(bảng kèm theo)

Xem nội dung VB


- Nội dung tại chương này được sửa đổi bổ sung tại gạch đầu dàng thứ nhất Mục 2 Phần Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng Quyết định 1173/QĐ-BXD năm 2012
Click vào đây để xem nội dung:


- Phần Lắp đặt đã được công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng sửa đổi và bổ sung vào 2 chương.
(bảng kèm theo)

Xem nội dung VB


- Chương này được sửa đổi bởi Mục 2 Định mức dự toán ban hành kèm theo Quyết định 587/QĐ-BXD năm 2014
Click vào đây để xem nội dung:


2. Kết cấu tập định mức dự toán

Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt đã được công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng sửa đổi và bổ sung vào chương II.
(Xem chi tiết Bảng đính kèm)
...
- Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác lắp đặt đó.

- Các thành phần hao phí trong Định mức dự toán được xác định theo nguyên tắc sau:

+ Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu;

+ Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % tính trên chi phí vật liệu;

+ Mức hao phí lao động chính và lao động phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của công nhân trực tiếp lắp đặt;

+ Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng;

+ Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.

Xem nội dung VB

CÁC VĂN BẢN KHÁC
TT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Tóm tắt
1 80/BGTVT-CQLXD 05-01-2019 Mẫu Hồ sơ nghiệm thu, quy trình nghiệm thu thanh toán và nghiệm thu hoàn thành đối với Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông (Giai đoạn 2017 - 2020)
2 50/2018/TT-BGTVT 11-09-2018 Quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý
3 637/QĐ-BXD 22-05-2018 Quyết định hướng dẫn công tác rà soát định mức trong Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ
4 565/QĐ-BCĐĐMG 02-05-2018 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng
5 2038/QĐ-TTg 18-12-2017 Quyết định phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng
6 26/2016/TT-BXD 26-10-2016 Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
7 24/BXD-GĐ 09-09-2016 Văn bản số 24/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng trả lời Công văn 10384/BGTVT-CQLXD về việc hướng dẫn xử lý chuyển tiếp Tông tư số 09/2014/TT-BXD
8 2790/QĐ-BGTVT 01-09-2016 Quyết định của Bộ GTVT ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa có sử dụng phụ gia PR Plast S
9 2495/QĐ-BGTVT 11-08-2016 Quyết định số 2495/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT ban hành Quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Bộ trưởng Bộ GTVT.
10 8886/BGTVT-CQLXD 02-08-2016 Văn bản số 8886/BGTVT-CQLXDcủa Bộ GTVT v/v thực hiện công tác thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của KCCT đối với các dự án XD CTGT (theo quy định tại Điều 29 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP)
Nguồn : https://kinhcuongluchanoi.com.vn/