Phần mềm kế toán DX

Để tìm ra phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ tốt nhất, chúng tôi đã đánh giá hàng tá chương trình kế toán. Điều bắt buộc là ứng dụng phải phù hợp với nhiều loại hình và quy mô kinh doanh, có thể mở rộng để có thể phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn và nó cung cấp nhiều lựa chọn tích hợp có sẵn để có thể chia sẻ dữ liệu với các hệ thống kinh doanh khác mà bạn sử dụng. Chúng tôi cũng muốn nó dễ sử dụng và có các tính năng tiết kiệm thời gian để giảm nhập dữ liệu thủ công và tự động hóa một số nhiệm vụ kế toán tẻ nhạt nhất, chẳng hạn như đối chiếu ngân hàng. Cuối cùng, chúng tôi muốn nó có một ứng dụng di động mạnh mẽ cung cấp cho bạn dữ liệu bạn cần để theo dõi doanh nghiệp của bạn và hoàn thành các nhiệm vụ kế toán cơ bản từ xa.

Xem thêm: phần mềm DX

Để tìm hiểu chính xác việc sử dụng phần mềm kế toán DX dễ dàng như thế nào, chúng tôi đã tự mình thử phần mềm kế toán. Thật đơn giản để bắt đầu với phần mềm và thêm thông tin vào hệ thống. Giao diện bảng điều khiển cho cảm giác trực quan; menu bên giúp dễ dàng tìm thấy các tính năng bạn đang tìm kiếm và bạn có thể truy cập cài đặt tài khoản từ biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải màn hình.

Trên bảng điều khiển, bạn có thể thấy ảnh chụp nhanh về tình trạng tài chính của mình, với các thông tin như hóa đơn quá hạn và thanh toán, bán hàng, chi phí, lợi nhuận và thua lỗ, và số dư của tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng bạn đã kết nối với hệ thống. Điều này cung cấp cho bạn tổng quan nhanh về sức khỏe của doanh nghiệp của bạn ngay khi bạn đăng nhập vào hệ thống và bạn có thể nhấp vào từng biểu đồ để chuyển đến trình đơn hoặc báo cáo hành động của nó.
Kế toán DX