Kiểm toán viên lương từ 15-20 triệu


CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SCIC

Địa chỉ: Số 11, UL. DOAN GIII, SƠN KIẾM, QUẬN TÂN PHÚ, TP.HCM

- Mức lương: 15-20 triệu
- Kinh nghiệm làm việc: 3 năm
- Trình độ: Đại học
- Thành phố / Khu vực: Jobs Ho Chi Minh City
- Thể loại: Tài chính / Kế toán / Kiểm toán
- Số lượng tuyển dụng: 5
- Giới tính: Không bắt buộc
- Bản chất công việc: Giờ hành chính
- Hình thức công việc: nhân viên chính thức


Mô tả công việc của nhân viên việc làm kiểm toán


Kiểm toán viên - kiểm toán viên:
- Báo cáo, quản lý nhân sự, nhóm kiểm toán hàng đầu.
- Tiến hành kiểm toán quan trọng nhiệm vụ.
- Tiến hành kiểm toán các hạng mục (tiền, chi phí ....).
- Các giấy tờ làm việc thu thập bằng chứng kiểm toán.
- Báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính.
Công ty sẽ tuyển dụng kiểm toán vào để đào tạo và thực hành kiểm toán tại khách hàng, phải liên tục phát triển kiến ​​thức, liên tục.
Nơi làm việc: Số 11, đường Đoàn Hiao, con trai của Phường Key, Quận Tang Fu.
Cuộc điều tra


- Giáo dục đại học;
- GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TOÁN
- làm việc dưới áp lực cao về thời gian và tiến độ;
- Bạn luôn cần phải làm việc ở xa, vì vậy con gấu không mệt mỏi vì sức khỏe tốt.
- Luôn có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, tôn trọng khách hàng, công ty và đồng nghiệp, có thái độ đúng đắn.
"Có thái độ tiến bộ, tôi luôn cố gắng học hỏi, chăm chỉ, chăm chỉ, chăm chỉ.
- LUÔN LUÔN có một lối sống hợp pháp và công bình.


Lợi ích khi tuyển dụng kiểm toán


- Mức lương là 15-20 triệu, tùy thuộc vào lãnh đạo hoặc kiểm toán viên
- Khi làm việc với mức lương chính thức từ 10 đến 15 triệu đồng.
- Tuy nhiên, mức tăng lương mỗi năm tăng thêm 1 triệu đồng.
- Được Công ty bảo hiểm làm nhân viên chính thức.
- Giải thưởng (30 / 04-1 / 5, 02/09, 31/12 calendar). Mỗi phần thưởng thưởng 1 triệu.
- Tiền lương 13 tháng: lương 1 tháng.