Khi tổ chức event bạn luôn muốn hoàn hảo 100%. Tuy nhiên thực tế không đơn giản như vậy, có hàng trăm nghìn nguy cơ thất bại có thể xảy ra. Có nhưng nguy cơ thất bại được lường trước, cũng có nhưng rủi ro kiểu như trên trời rơi xuống. Rủi trong trong event là đa số ảnh hưởng tác động có thiểu tiêu cực hoặc là tích cực đến event.

Khi nào nguy cơ thất bại xuất hiện ?

rủi ro trong sự kiện được ví như một quả bom hẹn giờ bỡi lẽ chả ai biết được chính xác nó khi nào đến, tới tại giai đoạn nào.

Có thể kể đến một số rủi ro sau đây:

Thay đổi hoàn toàn ý tưởng tổ chức

vô cùng nhiều vấn đề chuẩn bị trước không được bên B giao đúng hẹn

Set up địa điểm vội vàng.

tổ chức sự kiện tổng kết cuối năm

Phân loại rủi ro thường gặp

rủi ro do sự cố không dự lường trước được, ảnh hưởng bỡi đa số yếu tố bất lợi ngoài dự tính. Nhưng yếu tố này có thể bất ngờ hoàn hảo hoặc là thất bại, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng người tham gia.

nguy cơ thất bại về con người: rủi ro này xuất phát từ vấn đề nhân sự được giao đảm nhận đa số khâu trong event, gây ảnh hưởng đến ưu điểm chung và sự hoàn hảo của sự kiện. Nhân sự được chuẩn bị chu đáo tuy nhiên đúng lúc sự kiện xảy ra thì không khám phá được người đảm trách và cả người thay thế.

nguy cơ thất bại về mặt thời gian: Đây là nguy cơ thất bại do không vó sự chuẩn bị chu đáo từ trước, ý tưởng chủ đạo không rõ ràng, thời gian triển khai ý tưởng quá dài hoặc là quá ngắn. rủi ro này cũng có thể đến trong quá trình ước lượng thời gian không phù hợp với từng công đoạn và thời điểm tổ chức chưa thật sự phù hợp với event.

rủi ro do bên B: những nhà cung cấp thêm không đáp ứng được nhu cầu công việc. rủi ro này có thể xuất phát từ vấn đề Ngân sách, đây cũng được coi là hệ quả của đa số nguy cơ thất bại khác, có thể gây phá sản, ảnh hưởng tới uy tín bên tổ chức sự kiện.

công ty tổ chức tất niên

Quản trị rủi ro

Quản trị rủi ro là quản trị những nguồn lực bên ngoài và bên trong, nguồn lực khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến event, đề ra giải pháp để hạn chế rủi ro và phát huy tính tích cực khi nguy cơ thất bại xảy ra.

Giải pháp tổ chức

Để hạn chế được đa số nguy cơ thất bại trong suốt quá trình thực hiện cần có sự bố trí nguồn nhân lực, vật lực hợp lý. Cân bằng được 3 vấn đề cơ bản là thời gian, con người và tài chính. cần xác định các hạng mục ưu tiên triển khai tổ chức, luôn luôn có phương án dự phòng khi nguy cơ thất bại xảy ra.