Trong lập trình Arduino, 2 hàm void setup và void loop là hàm mà bạn sẽ rất quen thuộc khi bạn tiếp xúc nhiều với lập trình Arduino.
+ void setup(): đây là hàm mà Arduino sẽ chạy mỗi khi được bắt đầu và chỉ chạy một lần. Ở đây bạn sẽ cấu hình cho các chân nhất định của Arduino là vào hay ra (INPUT hay OUTPUT). Tùy vào dự án, void setup() cũng là nơi để bạn khai báo tốc độ truyền tải dữ liệu (baudrate) hoặc khai báo các biến,...
Hàm pinMode có nhiệm vụ nói cho Arduino biết một chân nào đó sẽ được cấu hình là đầu vào hay ra (INPUT hay OUTPUT). Cụ thể trong chương trình này là pinMode(7,OUTPUT) tức chân số 7 sẽ được cấu hình là đầu ra OUTPUT.
+ void loop(): giống như void main trong ngôn ngữ C, nhưng nó có thêm nhiệm vụ lặp đi lặp lại những gì được viết trong nó {}, như là một vòng lặp vô hạn, nó chỉ dừng lại khi Arduino bị tắt hay ngắt nguồn (dĩ nhiên rồi!). Chính sự tin tưởng và những đánh giá phi thường của khách hàng đã giúp sửa máy tính tại nhà ngày càng phát triển, mở rộng hơn nữa các dịch vụ sửa chữa laptop, thu hút đông đảo khách hàng. Không chỉ hỗ trợ sửa laptop cho hàng trăm khách lẻ, trung tâm còn thực hiện nhiều ràng buộc tu sửa – bảo dưỡng laptop lâu dài cho nhiều văn phòng, doanh nghiệp tại quận 4
sửa máy tính quận 4 Công ty sửa máy tính quận 4 TPHCM: cam kết chất lượng dịch vụ sửa máy tính tận nhà tại Quận 4
Thuận Phát bảo đảm sẽ sửa chữa máy cho quý khách hàng tối đa 3 ngày từ khi ngày nhận máy. Nếu trong trường hợp máy của khách hàng bị lỗi nặng và quá trình tu sửa vượt quá thời kì trên chúng tôi sẽ gọi điện thông báo trước cho khách hàng.