- Mono Ethylene Glycol có công thức phân tử C2H6O2, công thức hóa học là HOCH2-CH2OH (có tên hóa học là Ethanediol, Ethylene Glycol, thường được viết tắt là MEG), là hợp chất hữu cơ có nhiệt dung riêng khoảng bằng một nửa của nước. Mono ethylene Glycol là một chất lỏng không màu, có mùi este đặc trưng, có vị ngọt.
- Mono Ethylene Glycol có nhiệt độ sôi cao, độ bay hơi thấp, khả năng hút ẩm hơn glycerol. Mono ethylene Glycol có độc tính cao, vì vậy lưu ý không để nuốt phải vì có thể dẫn đến tử vong.- Khả năng hòa tan của Mono Ethylene Glycol như thế nào ?- Mono Ethylene Glycol tan hoàn toàn tự do trong : nước, methanol, ethanol, propanol, butanol, glycerol, propylene glycol PG, glycol ether, glycol ester, cyclohexanone , acetone, phenol, ethanolamine- Mono Ethylene Glycol tan trong dầu động vật, dầu thực vật- Mono Ethylene Glycol hòa tan nhanh trong : urea, iodine, acid vô cơ muối và bazo, chất tự nhên như gelatin,…- Ngoài ra Mono Ethylene Glycol ít tan hoặc không tan trong một số chất như: ether, hydrocacbon thơm như : benzen, toluene, xylene, hydrocacbon béo, dẫn xuất dầu mỏ, carbon disulfide, cellulose esters và ethers, cao su, clo hoá, chất dẻo và sápƯu điểm của Mono Ethylene Glycol là không ăn mòn các kim loại thường dưới điều kiện thông thương nhưng nó lại phản ứng ăn mòn ở nhiệt độ cao, đặc biệt nó sẽ hút ẩm khi có nước. Dưới các điều kiện này, MEG có thể bị oxy hoá và có phản ứng acid trong dung dịch có nước vì thế phải thêm chất ức chế để ngăn chặn sự ăn mòn.Mono Ethylene Glycol dùng để làm gì ?- Ứng dụng chính của Mono Ethylene Glycol là được dùng để sản xuất Polyethylene Terephthalate, còn gọi là PET, có đến khoảng 86% được sử dụng vào mục đích này, ngoài ra khoảng 7% lượng tiêu thụ của MEG được dùng làm chất chống đông, tải lạnh. Do đặc tính rẻ và sẵn có nên MEG được sử dụng trong nhiều mục đích.Ngoài ra Mono Ethylene Glycol còn có tác dụng :- Mono Ethylene Glycol được dùng làm dung môi và là nguyên liệu ban đầu cho quá trình tổng hợp- Mono Ethylene Glycol là chất trung gian để sản xuất nhựa : Nhựa Alkyd, nhựa polyester, nhựa dùng để sản xuất chai đựng nước uống, màng polyester dùng trong bao bì, …- Mono Ethylene Glycol dùng làm chất giữ ẩm : Mono ethylene glycol, M.E.G dùng làm chất giữ ẩm trong công nghiệp thuốc lá và xử lý các nút bần, hồ dán, keo dán, giấy, thuộc da.- Mono Ethylene Glycol là dung môi hoà tan thuốc nhuộm trong ngành dệt và thuộc da.- Mono ethylene Glycol có thể hoà tan tốt thuốc nhuộm nên nó được trong quá trình nhuộm màu và hoàn thiện gỗ, chỉ được dùng trong trường hợp độ bay hơi thấp.Khuyến cáo không được dùng Mono ethylene Glycol M.E.G trong thực phẩm và dược