Potassium Humate (Kali Humate) là một loại phân kali hữu hiệu quả, nó có thể cải thiện hàm lượng kali nhanh-có sẵn, giảm mất kali và cố định, tăng vụ để k kết nạp và tỷ lệ sử dụng, cũng có sự cải thiện đất, thúc đẩy tăng trưởng cây trồng, tăng khả năng hồi phục cây trồng, cải thiện chất lượng cây trồng, bảo vệ môi trường sinh thái nông nghiệp, và các chức năng khácKali Humate trong nông nghiệp :

Kali Humate là một phân bón kali hữu hiệu quả. vì axit humic là một loại chất hoạt tính sinh học, nó có thể làm tăng hàm lượng kali chóng vánh hành động trong đất, và giảm bớt thiệt hại và chặt kali, làm tăng thu nhận và dùng kali.

ngoại giả Kali humate nó có thể cải thiện cấu trúc đất, thúc đẩy sự tăng trưởng của cây trồng, tăng khả năng phục hồi cây trồng, nâng cao chất lượng cây trồng, bảo vệ môi trường sinh thái nông nghiệp và các chức năng khác. Khi nó được pha trộn với nhau bằng urê, lân, phân kali, yếu tố vi lượng, chúng ta có thể nhận phân bón phức hợp đa chức năng hiệu quả.

Kali Humate & Acid Humic sản phẩm quản lý tăng trưởng thực vật, kích thích các nhà máy để sinh sản hormone có lợi riêng của mình một cách thiên nhiên. Bằng cách tăng cường sự tiếp nhận chất dinh dưỡng và sản xuất hormone qua rễ hoặc lá cây của bạn, sản phẩm

Potassium Humate giúp tăng hoa, vừa chớm nở, đậu trái, kích cỡ quả và trưởng thành. Điều này giúp bạn cung cấp chất lượng cây trồng cải tiến và sản lượng, dẫn đến sự trưởng đồng đều hơn và kích tấc thích hợp. Trực tiếp sử dụng làm phân bón kali để phun, hạt giống ngâm, nhúng gốc …..

Potassium Humate là một loại hóa chất hiệu quả cao phân bón kali hữu cơ, axit humic nội dung hoạt động của nó và axit fulvic có thể cải thiện số lượng của đất sẵn có kali, giảm bớt thiệt hại và nhất quyết của kali , tăng sự thu nạp và dùng kali ở thực vật.

So sánh với phân bón kali khác, thì Kali Humate nó có thể cải thiện việc dùng phân bón 87% -95%. Nâng cao số lượng và chất lượng của cro Sản phẩm có thể được sử dụng như phân bón lá, phân bón chuyên dùng và hạn hán chống phân bón.

dùng Kali Humate đem đến lợi ích sinh học: Kích thích sự tăng trưởng và phát triển của các sinh vật có lợi trong đất (tảo, nấm men, vi khuẩn, tuyến trùng và cộng sinh) Tăng cường khởi rễ và cải thiện tăng trưởng gốc Đẩy nhanh tiến độ nảy mầm của hạt Điều chỉnh nồng độ hormone trong các nhà máy nhấn mạnh