Giống như những ngôn ngữ lập trình khác , cú pháp và cách khai báo các hàng trong lập trình PHP cũng vậy , tuy nhiên với ngôn ngữ lập trình PHP , hàm được khai báo trong thẻ :Chú ý: khi anh làm việc cách 2 thì nên cấu hình short_open_tag=On. Trong trường hợp chúng ta làm việc sharehosting và muốn áp dụng web của mình tương thích với các hosting thì cần khai báo theo cách 1. Để PHP Engine có thể phiên dịch được file chứa mã nguồn PHP cần được lưu dưới dạng .php thay vì .html
Trong PHP biến không cần đinh nghĩa như hằng và biến có khả năng thay đổi còn hằng thì không. Cách đặt tên của biến cũng giống như cách Mệnh danh của hằng. Biến phân biệt chữ hoa và chữ thường. Tất thảy biến trong PHP đều bắt đầu bằng dấu "$". PHP tự động hiểu các kiểu biến cần phải người làm việc không cần khai báo kiểu biến. [/color]

nếu :Hằng trong ngôn ngữ lập trình PHP là một giá trị được khai báo trước lúc dùng , nó được bắt đầu bằng dấu _ nó có xác xuất là chuỗi. Chú ý , hằng trong PHP không được bắt đầu bằng số , như thế là sai. Hằng trong PHP cơ bản được định nghĩa bằng hàm define( ). Nó Đã quyết chắc và không được được định nghĩa lại.

Ví dụ:[color=#333333]
Học PHP cơ bản

Có 4 cách cơ bản để truyền biến giữa các trang : truyền biến trong URL , qua session , cookie hoặc với một HTML form.

Bài học đến đây là chấm dứt , hãy gõ những đoạn code giá dụ và thực hiện chúng.